Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του iakovidistrans.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

[1] Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το δίκτυο είναι τα ακόλουθα:

Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (αγγελίες, έντυπα κλπ)

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και την πληρωμή τους από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα.Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS, σε εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS μπορεί να κάνει χρήση αυτών των στοιχείων, ανωνυμοποιημένα,   προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των συναλλασσομένων και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα σχετικά στοιχεία ουδέποτε διαβιβάζονται ή γνωστοποιούνται σε τρίτους.


Βιογραφικά

Για την καταχώρηση του Βιογραφικού σας στη βάση δεδομένων του ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο – Τηλέφωνο – E-mail – Ηλικία – Ειδικότητα – Επίπεδο σπουδών – Πόλη/Περιοχή.  Το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS διατηρεί αρχείο με τα καταχωρηθέντα εκ μέρους σας στοιχεία για τους σκοπούς λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μόνο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Τα εκ μέρους σας αιτήματα αλλαγής στοιχείων, διαγραφής ή/και ενημέρωσης, ικανοποιούνται εντός διαστήματος τριάντα [30] ημερών, ως αναλυτικά προβλέπεται στη σχετική ενότητα. 


Ενημερωτικά δελτία – Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – E-mail. Το  ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή των συγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων και μόνο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να κάνει χρήση της επιλογής Unsubscribe/Διαγραφή. Το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.


Διαφήμιση

Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο Δίκτυο προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα – Τηλέφωνο – Fax – E-mail – Όνομα Υπευθύνου – Πόλη – Χώρα.
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών 


Cookies

Το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των μελών/χρηστών/επισκεπτών του καθώς και για την βελτιωμένη λειτουργία της ιστοσελίδας του (π.χ. παρουσίαση άρθρων, newsletters).

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σου στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου www.iakovidistrans.com, τη σωστή περιήγηση σου, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες παροχής υπηρεσιών Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να λάβουμε τις απαραίτητες για την βελτίωση των υπηρεσιών της δομής και του περιεχομένου του iakovidistrans.com. 

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του iakovidistrans.com. Επιτρέπουν την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων υπηρεσιών. Αποκλειομένης της χρήσης τους, δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία του iakovidistrans.com
  • Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν το iakovidistrans.com, ήτοι, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν τυχόν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ανωτέρω ιστοσελίδας.
  • Τα Cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στο iakovidistrans.com να διατηρεί τις επιλογές των επισκεπτών/μελών του iakovidistrans.com διευκολύνοντας τη χρήση τους. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά  αφορούν στην περιήγησή στο iakovidistrans.com και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν  τη δραστηριότητα της περιήγησής τους σε άλλους ιστότοπους.

Οι χρήστες/επισκέπτες του ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα www.iakovidistrans.com ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies. 

H μη αποδοχή αυτών των cookies, είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του iakovidistrans.com


Links to other sites («Δεσμοί«) 

Το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.


IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

[2] Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, για: (α) όσο χρόνο διαρκεί η χρήση της επιλεγείσας υπηρεσίας ή/και μέχρι να λάβουμε αίτημα διαγραφής τους από εσάς 
(β) όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ της φορολογικής νομοθεσίας. 

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να λάβετε στην ενότητα: Επικοινωνία –Δικαιώματα Υποκειμένων. 

[3] Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η εταιρία μας και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν φορείς, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

[4] Επικοινωνία – Δικαιώματα υποκειμένων

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην εταιρεία μας ή μέσω e-mail.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η εταιρία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και ηλεκτρονικά ακολουθώντας την επιλογή διαγραφής η οποία ενσωματώνεται σε κάθε σχετική επικοινωνία (unsubscribe/διαγραφή).

[5] Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

 Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον χρήστη των υπηρεσιών ηλεκτρονικού  εμπορίου, για την εξόφληση των σχετικών υπηρεσιών, χρεώνεται μόνο για μία φορά από την συνεργαζόμενη τράπεζα και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας καταχωρούνται μόνο στην συνεργαζόμενη τράπεζα.

[6] Διαβίβαση σε Τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους φορείς ή εταιρείες, παρά μόνο σε όσους απαιτείται για την εκτέλεση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συνεργάτες μας λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

[7] Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το ΙΑΚΩΒΊΔΗΣ TRANS και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται, ανωνυμοποιημένα, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.