Επέκταση δικτύου

Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης του δικτύου μας, σας ενημερώνουμε ότι στους προορισμούς που εξυπηρετούμε πανελλαδικά συμπεριλαμβάνονται και η Πάτρα αλλά και η Κρήτη, με καθημερινές φορτώσεις από και προς Πέλλα και Ημαθία.